Arbejdsmarkedets Erhvervssygdomssikring

Arbejdsmarkedets Erhvervssygdomssikring (AES) udbetaler erstatning, hvis en ansat får en anerkendt erhvervssygdom.

Erhvervssygdomme er forskellige fra arbejdsulykker. Arbejdsulykker sker pludseligt, mens erhvervssygdomme viser sig efter længere tids påvirkning.

AES tager sig af erhvervssygdomme - de private forsikringsselskaber tager sig af erstatning i forbindelse med arbejdsulykker.

Mest anvendte selvbetjeninger

Andre selvbetjeninger

Vigtig information

AES arbejdsskadeafgift

Bidraget til Arbejdsmarkedets Erhvervssygdomssikring har siden 1. januar 2013 bestået af et AES bidrag og en Arbejdsskadeafgift.

Læs mere om AES Arbejdsskadeafgift

Du bliver automatisk tilmeldt

AES får oplysninger fra ATP om dine indbetalinger. Det vil sige, at nye virksomheder automatisk bliver tilmeldt. Du behøver derfor ikke kontakte os.


Virk.dk l Kontakt l Vilkår l Cookies