Siden kunne ikke findes

Vi kunne ikke finde den side du bad om. Kontroller venligst, at du har stavet adressen korrekt.


Er det en af disse sider du leder efter?

 • Skabelon for dispensationsansøgning, teknisk bistand (ID-V009)
  Skabelon for udarbejdelse af ansøgning om dispensation fra forbuddet mod ydelse af teknisk bistand. Denne skabelon indeholder også skabeloner for henholdsvis modtagererklæring og erklæring fra ydere...
  Erhvervsstyrelsen
  fast id: um7106a14
  time: 2014-06-19T14:43:25Z
  rank: 14105
 • Ansøg om dispensation til byggeri
  Anvend denne digitale løsning, hvis din virksomhed ønsker at søge om dispensation fra de gældende byggeregler.
  fast id: um7348a819
  time: 2014-08-19T08:17:47Z
  rank: 13366
 • Anmeldelse af nedsat omlægningstid for økologisk jordbrug
  Formål: For arealer, der er omfattet af en ét- eller flerårig aftale, der indebærer, at arealet ikke har været sprøjtet og kun gødet med husdyrgødning, kan omlægningstiden nedsættes.
  NaturErhvervstyrelsen
  fast id: um30915a10
  time: 2014-08-08T08:17:17Z
  rank: 10611
 • Dispensation fra Stærkstrømsbekendtgørelsen
  Denne blanket bruges til ansøgning om dispensation fra Stærkstrømsbekendtgørelsen. Der dispenseres ikke fra forhold, som tilsidesætter det grundlæggende sikkerhedsniveau i Stærkstrømsbekendtgørelsen.
  Sikkerhedsstyrelsen
  fast id: um30528a92
  time: 2014-05-28T18:33:26Z
  rank: 10611

Log ind med digital signatur eller NemID medarbejdersignatur og få:

Adgang til din virksomheds digitale kommunikation med de offentlige myndigheder Mulighed for at administrere din virksomheds brugere af Virk.dk

Virk.dk l Kontakt l Vilkår l Cookies