Virk.dk - Erklæring vedrørende ansvarsforsikring for skade på person eller ting uden for luftfartøj samt passager-, og rejsegodsforsikring

Erklæring vedrørende ansvarsforsikring for skade på person eller ting uden for luftfartøj samt passager-, og rejsegodsforsikring

Der er fastsat fælles europæiske krav til ansvarsforsikring på luftfartøjer. Reglerne gælder såvel for nationale luftfartøjer som for udenlandske luftfartøjer, der flyver i EU. Reglerne er sat i kra...

 

 

Mere information

Der er fastsat fælles europæiske krav til ansvarsforsikring på luftfartøjer. Reglerne gælder såvel for nationale luftfartøjer som for udenlandske luftfartøjer, der flyver i EU. Reglerne er sat i kraft for Grønland og Færøerne ved en bekendtgørelse. De nye krav omfatter både forsikring for tredjemandsansvar (skade på personer og ting uden for luftfartøjet) og forsikring for skade på passagerer, bagage og gods og gælder både ved overflyvning og landing.
 
 

Hjælp og Support

Log ind med digital signatur eller NemID medarbejdersignatur og få:

Adgang til din virksomheds digitale kommunikation med de offentlige myndigheder Mulighed for at administrere din virksomheds brugere af Virk.dk

Virk.dk l Kontakt l Vilkår l Cookies