Virk.dk - Ansøgning om tilladelse til etablering af radionavigations- og radiolandings hjælpemiddel

Ansøgning om tilladelse til etablering af radionavigations- og radiolandings hjælpemiddel

Etableringstilladelse udstedes efter ansøgning til Statens Luftfartsvæsen , og ansøgningen skal indeholde oplysning om anlæggets art og påtænkte placering.

 

 

 
 
 

Hjælp og Support

Log ind med digital signatur eller NemID medarbejdersignatur og få:

Adgang til din virksomheds digitale kommunikation med de offentlige myndigheder Mulighed for at administrere din virksomheds brugere af Virk.dk

Virk.dk l Kontakt l Vilkår l Cookies