Virk.dk - Ansøgning om godkendelse af køretøj til transport af farligt gods (ADR)

Ansøgning om godkendelse af køretøj til transport af farligt gods (ADR)

Anvendes ved ansøgning om godkendelse af køretøj til transport af farligt gods ad vej. Blanketten medbringes ved syn.

 

 

 
 
 

Hjælp og Support

Log ind med digital signatur eller NemID medarbejdersignatur og få:

Adgang til din virksomheds digitale kommunikation med de offentlige myndigheder Mulighed for at administrere din virksomheds brugere af Virk.dk

Virk.dk l Kontakt l Vilkår l Cookies