Virk.dk - Udvidet selvangivelse - 04003

Udvidet selvangivelse - 04003

Denne blanket anvendes til at selvangive den årlige indkomst for personer, der driver erhverv, eller af personer der har skatteforhold, som betyder at de skal anvende selvangivelse, og ikke oplysningskort.

 

 

Mere information

Med baggrund i blankettens oplysninger udskrives årsopgørelser for skat og arbejdsmarkedsbidrag mv. Der skal udarbejdes en blanket pr. indkomstår.

Denne selvangivelse er beregnet for skatteydere, som – driver selvstændig virksomhed – ejer anparter, som ikke er omfattet af anpartsreglerne – har udlejningsejendom – har forskudt regnskabsår – har oplysningspligt om kontrollerede udenlandske transaktioner – er kunstnere og er omfattet af indkomstudligningsordningen

 
 

Hjælp og Support

SKAT
Telefon: 72 22 18 18
Hjemmeside
Vejledning

Log ind med digital signatur eller NemID medarbejdersignatur og få:

Adgang til din virksomheds digitale kommunikation med de offentlige myndigheder Mulighed for at administrere din virksomheds brugere af Virk.dk

Virk.dk l Kontakt l Vilkår l Cookies