Virk.dk - NaturErhvervstyrelsen

NaturErhvervstyrelsen

NaturErhvervstyrelsen er en styrelse under Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri. Styrelsen har ansvaret for ministeriets erhvervs- og miljøpolitik.

Vores hovedopgaver er:

  • At nå vores mål ved at lave fornuftige regler, der sikrer vores miljø og samtidig meningsfuldt kan følges af landmænd og fiskere
  • At udbetale landbrugsstøtte og andre støttemidler fra EU, og give tilskud til forskning og udvikling, der fremmer vækst og grøn omstilling
  • At kontrollere at vores støtte udbetales korrekt – og at landmænd og fiskere følger lovgivningen og passer på miljøet og dyrelivet.

Vi tager udgangspunkt i høj faglighed og konstruktivt samarbejde. Vi udvikler og afprøver nye løsninger i tæt samarbejde med erhvervsliv og grønne organisationer.

Se myndighedens indberetninger

NaturErhvervstyrelsen
Nyropsgade 30
1780 København V
Telefon: 33 95 80 00
ma-to 9-16
fr 09-15
E-mail
Hjemmeside

Mest anvendte indberetninger

  • Landbrugsindberetning
    Her kan du elektronisk indberette en lang række oplysninger som vedrører overholdelse af miljøreglerne (gødningsregnskab og sprøjtejournal), samt oplysninger der skal sikre fødevare- og husdyrsundhed.

Alle indberetninger

Log ind med digital signatur eller NemID medarbejdersignatur og få:

Adgang til din virksomheds digitale kommunikation med de offentlige myndigheder Mulighed for at administrere din virksomheds brugere af Virk.dk

Virk.dk l Kontakt l Vilkår l Cookies