Virk.dk - Domstolene

Domstolene

Danmarks Domstole udøver landets dømmende myndighed og løser hertil knyttede opgaver, herunder skifteret, fogedret, tinglysning og administration.Danmarks Domstole består af Højesteret, to landsretter, Sø- og Handelsretten, Tinglysningsretten, 24 byretter, Retten på Færøerne, retterne i Grønland, Procesbevillingsnævnet, Den Særlige Klageret, Bibeskæftigelsesnævnet, Dommerudnævnelsesrådet og Domstolsstyrelsen.

Se myndighedens indberetninger

Domstolene
Store Kongensgade 1
1264 København K
ma-to 8-16
fr 8-15
Hjemmeside

Kontakt domstolene

Mest anvendte indberetninger

Alle indberetninger

Log ind med digital signatur eller NemID medarbejdersignatur og få:

Adgang til din virksomheds digitale kommunikation med de offentlige myndigheder Mulighed for at administrere din virksomheds brugere af Virk.dk

Virk.dk l Kontakt l Vilkår l Cookies