Virk.dk - Erklæring om at beholder tages ud af drift - 10 års kontrol

Erklæring om at beholder tages ud af drift - 10 års kontrol

Virksomheden anvender indberetningen når de meddeler kommunen at en bestemt beholder ikke længere bliver anvendt.
Ringsted Kommune
Skift kommune

 

 

 

Mere information

I stedet for kontrol kan det dog vælges at tage beholderen ud af drift. Anmodning om kontrol sker ved, at denne blanket udfyldes og sendes til den kontrollant, som ønskes bestilt til at foretage kontrollen. Kontrollanten videresender kopi af den udfyldte blanket til kommunalbestyrelsen i den kommune, hvor beholderen ligger. Hvis kontrol ønskes gennemført, udfyldes blanketten ”10 års kontrol – 1 A. Anmodning om beholderkontrol” og sendes til den kontrollant, som ønskes bestilt til at foretage kontrollen.

 

Hjælp og Support

Log ind med digital signatur eller NemID medarbejdersignatur og få:

Adgang til din virksomheds digitale kommunikation med de offentlige myndigheder Mulighed for at administrere din virksomheds brugere af Virk.dk

Virk.dk l Kontakt l Vilkår l Cookies