Virk.dk - Anmodning om beholderkontrol

Anmodning om beholderkontrol

Virksomheden anvender indberetningen, når de ønsker at bestille kontrol af en beholder - mindst hver 10. år.
Albertslund Kommune
Skift kommune

 

 

 

Mere information

Ifølge Miljø- og energiministeriets bekendtgørelse om kontrol af beholdere for flydende husdyrgødning, ensilagesaft eller spildevand skal beholderen mindst hvert 10. år kontrolleres af en autoriseret kontrollant. I stedet for kontrol kan det dog vælges at tage beholderen ud af drift.

Anmodning om kontrol sker ved, at denne blanket udfyldes og sendes til den kontrollant, som ønskes bestilt til at foretage kontrollen. Kontrollanten videresender kopi af den udfyldte blanket til kommunalbestyrelsen i den kommune, hvor beholderen ligger.

Hvis kontrol ikke ønskes gennemført, og beholderen i stedet tages ud af drift, udfyldes blanketten ”10 års kontrol – 1 B. Erklæring om, at beholder tages ud af drift” og sendes til kommunalbestyrelsen i den kommune, hvor beholderen ligger.

 

Hjælp og Support

Log ind med digital signatur eller NemID medarbejdersignatur og få:

Adgang til din virksomheds digitale kommunikation med de offentlige myndigheder Mulighed for at administrere din virksomheds brugere af Virk.dk

Virk.dk l Kontakt l Vilkår l Cookies